Interpretatie ISO 45001
Kwaliteit-, Arbo en Milieumanagementsysteem
Milieu- en Arbomanagementsysteem
ISO 45001:2018 Lead Auditor Training
Instructie ATEX137
Geselecteerde Trainingen   
Momenteel heeft u nog geen trainingen geselecteerd
Heeft u nog vragen?

Contactpersoon


Trainingscoördinator
Tel.: 088-450 5551
bvct@nl.bureauveritas.com

Interpretatie ISO 45001

Inhoud

Tijdens deze training leert u de eisen van de ISO 45001- inclusief de eisen van de SCCM (= Stichting Cöordinatie Certificatie Milieu- en Arbomanagementsystemen ) - te interpreteren. Vervolgens gaan we in op het doel van de eisen en hoe deze te vertalen naar uw eigen bedrijfsvoering. Hierbij besteden we vooral aandacht aan het maken van een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). De volgende stap is de eisen van de norm om te zetten naar verificatiepunten in uw audits. Hierdoor leveren de audits een nog grotere bijdrage aan het verbetertraject van uw eigen Arbomanagementsysteem.

Doel

Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om:

  • De eisen van de ISO 45001 te begrijpen en toe te passen
  • Procesbenadering van het arbomanagementsysteem te begrijpen
  • De aanvullende eisen van de SCCM toe te passen


Doelgroep

Deze training is bedoeld voor auditoren die moeten auditen tegen de ISO 45001norm en voor KAM Managers die verantwoordelijk zijn voor het arbosysteem. Voor deze training geldt geen specifieke ervarings- of opleidingseis.

Praktische informatie

Deze training duurt 1 werkdag van 9.00 – 17.00 uur. De kosten zijn exclusief BTW en inclusief trainingsmateriaal en lunch.
Na afloop van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Datum/Plaats

DatumPlaatsTrainingsduurTrainingstijdenmax.
Deeln.
Kosten 
19.03.2020Gilze
Hotel van der Valk Gilze-Tilburg
Route
1 Dag(en)09:00 - 17:00 uur12EUR 495.00

Trainingen die zijn volgeboekt, herkent u aan het volgende teken in de rechter kolom